Saavutettavuusseloste

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) pyrkii takaamaan Karvi.fi-alasivustojen saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee seuraavia samaa sivustopohjaa käyttäviä alasivustoja:

Karvi.fi:n alasivustojen saavutettavuuden tila

Karvi.fi-alasivustot täyttävät Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Karvi.fi:n alasivustojen ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Verkkosivustoissa havaittiin seuraavia puutteita (sulkeissa vaatimus, jota ei noudateta):

  • Kun hiiren kohdistin viedään elementin päälle, ilmestyvää sisältöä (esim. navigaatiopalkki) ei voi piilottaa ilman kohdistimen siirtämistä (1.4.13).
  • Palvelussa on tekstejä, joiden väri taustaa vasten ei vastaa kontrastivaatimuksia, mm. sininen vaaleanharmaata vasten, tummanharmaa vaaleanharmaata vasten (1.4.3).
  • Sivustoilla on kuvia ja kuvaajia, joilla ei ole asianmukaisia tekstivastineita (1.1.1), esim. aikataulukaavio.
  • Sivustolla on linkkejä, joiden tarkoitus ei selviä linkkitekstistä (2.4.4), esim. lataavatko linkit PDF-tiedoston.
  • Osa elementeistä on merkitty niin, että niiden toiminnasta ei saa riittävästi tietoa ja toiminto on vaikea ymmärtää (1.1.1, 1.3.1), mm.
    • sivunavigaation linkkien hierarkiat
    • sivunavigaation sivu, jolla käyttäjä on
  • Sivustoilla on joitain pieniä HTML-koodiin liittyviä virheitä (4.1.2).

Sivustoilla on ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

 

Sivustoilla on myös ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

 

Sivuston saavutettavuutta on jo parannettu monelta osin. Osa edellä esitetyistä puutteista pyritään korjaamaan syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaa kun havaittuja virheitä on korjattu.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 21.9.2020.

Seloste perustuu Eficode Oy:n toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta palautelomakkeella tai sähköpostilla: kirjaamo(at)karvi.fi.

Saavutettavuuspalautteen tietosuojaseloste

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

verkkolomake

vaihde 0295 016 000