Tulokset

Arvioinnin loppuraportit, tiedote ja policy brief julkaistiin 23.1.2018 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan verkkosivuilla tietokayttoon.fi.

Tiedote

Tiedote arvioinnin tuloksista: Osaamisperusteisuus toteutuu ammatillisessa koulutuksessa kohtalaisen hyvin, joskin reformia kohti mennään vaihtelevin valmiuksin (.pdf)

 

Policy brief

Policy Brief: Osaamisperusteisuus vie ammatillista koulutusta oikeaan suuntaan (.pdf)

 

Osaamisperusteisuuden tila -raportti

Arviointiraportti: Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus – Osaamisperusteisuuden tila (.pdf)

 

Politiikkatoimien vaikutusten arviointi (ex ante) -raportti

Arviointiraportti: Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus – Politiikkatoimien vaikutusten arviointi (ex ante) (.pdf)

 

Aiheesta muualla verkossa: