Tack för svaren i självvärderingen!

Vi fick många svar i självvärderingarna, och materialet är värdefullt i det kommande arbetet i utvärderingen. Ett varmt tack till alla som deltog i utvärderingen!

Utvärderingens analysfas har nu börjat. En mellanrapport lämnades till statsrådets kansli i mars, och de resultat vi fått kommer att utnyttjas i det förberedande arbetet inför reformen av yrkesutbildningen.

Med utgångspunkt i självvärderingarna ordnas våren 2017 fyra regionala paneldiskussioner för utbildningsanordnarna på olika orter. Dessutom ordnar NCU mellan maj och november tre separata workshoppar som gäller utvärderingen av de politiska åtgärderna och hösten 2017 en nationell workshop där deltagarna tillsammans tolkar utvärderingens resultat. Separat information kommer att ges om dessa evenemang.

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.