Självvärderingarna hos utbildningsanordnarna har inletts

Självvärderingen hos utbildningsanordnarna har inletts. Utvärderingen ska utföras senast 20.12.2016.

Utbildningsanordnarens ledning, undervisningspersonalen och de studerande samt arbetslivsrepresentanterna gör en utvärdering av hur kompetensinriktningen förverkligas i utbildningsanordnarens verksamhet. I utvärderingen bildar man en gemensam syn på läget i fråga om kompetensinriktningen på utbildningsanordnarnivå. Dessutom bedöms vilka effekter reformen har haft på kompetensinriktningen. I samband med utvärderingen samlas också in information om goda modeller som främjar den kompetensbaserade yrkesutbildningen.

Våren 2017 arrangeras regionala paneler där utvärderingsinformationen fördjupas. Utvärderingarna på utbildningsanordnarnivå utgör utgångspunkten för de frågor som tas upp i de regionala panelerna. Hösten 2017 ordnas en nationell panel där resultaten från utvärderingen tolkas tillsammans med utbildningsanordnarna och övriga intressentgrupper.

Se närmare anvisningar på fliken Anvisningar.

Kommentarer och frågor om utvärderingen samlas här.

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.