Resultat

Utvärderingens slutrapporter, ett meddelande och en policy brief publicerades 23.1.2018 på statsrådets webbplats för utrednings- och forskningsverksamhet på adressen tietokayttoon.fi.

Meddelande

Meddelande: Kompetensinriktning förverkligas förhållandevis väl inom yrkesutbildningen, men beredskapen inför reformen varierar (.pdf)

 

Tiedote arvioinnin tuloksista: Osaamisperusteisuus toteutuu ammatillisessa koulutuksessa kohtalaisen hyvin, joskin reformia kohti mennään vaihtelevin valmiuksin (.pdf)

 

Policy brief

Policy Brief: Den kompetensbaserade modellen leder yrkesutbildningen i rätt riktning (.pdf)

 

Policy Brief: Osaamisperusteisuus vie ammatillista koulutusta oikeaan suuntaan (.pdf)

 

Rapporten Osaamisperusteisuuden tila (Läget i fråga om den kompetensbaserade utbildningen)
Arviointiraportti: Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus – Osaamisperusteisuuden tila (.pdf)

 

Rapporten Politiikkatoimien vaikutusten arviointi (ex ante) (Utvärdering av politiska åtgärders effekter [ex ante])
Arviointiraportti: Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus – Politiikkatoimien vaikutusten arviointi (ex ante) (.pdf)

 

Mer om temat på nätet: