Publicerings- och informationsmöte 23.1.2018

Ett publicerings- och informationsmöte om resultaten av utvärderingsprojektet Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning ordnades i Helsingfors 23.1.2018 kl. 13.00–15.30. Tillställningen var ett inbjudningsseminarium.

Tillställningen filmades och YouTube-videon finns på adressen: https://youtu.be/aRkzmNBFFjs

Bifogat finns tillställningens program och presentationer.

  • Tillställningens öppnande, direktör Harri Peltoniemi, Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU
  • Utvärderingsresultat, Utvärderingsråd Aila Korpi och utvärderingsråd Jani Goman, NCU Arvioinnin tulokset -diaesitys 23.1.2018 (.pdf)
  • Kommentarsinlägg
  • Diskussion

Utvärderingen genomfördes som en del av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2016. Utvärderingsrapporterna, ett meddelande som gäller dem och en policy brief publicerades 23.1.2018 på statsrådets webbplats för utrednings- och forskningsverksamhet på adressen tietokayttoon.fi.

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.