Tidtabell och insamling av uppgifter

Mars–augusti 2016

  • utbildningsanordnarna informerades om att projektet inleds
  • diskussionsmöten ordnades om utvärderingens teman för olika kund- och intressentgrupper.

November–december 2016

  • utvärderingsuppgifter samlades in genom självvärderingar riktade till utbildningsanordnarnas ledning, lärarna, de studerande och arbetslivet samt genom en syntesutvärdering på utbildningsanordnarnivå.

December 2016 – mars 2017

  • analyser utfördes utifrån resultaten i självvärderingarna och utifrån övrigt tillgängligt kvantitativt och kvalitativt material
  • mellanrapporterna utarbetades
  • de centrala målgrupperna informerades om de preliminära resultaten.

Mars–november 2017

  • det ordnades 4 regionala workshoppar och ett nationellt seminarium där resultaten från utvärderingen analyserades tillsammans med utbildningsanordnarna och andra kund- och intressentgrupper.

November–december 2017

  • slutrapporterna utarbetades.