Ansvariga aktörer

Utvärderingsprojektet baserade sig på det strategiska regeringsprogrammets spetsprojekt Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet. Utvärderingen hörde till den utrednings- och forskningsverksamhet som stöder beslutsfattandet i statsrådet.

Inom NCU genomfördes projektet av en projektgrupp med följande medlemmar:

 • Anu Räisänen, utvärderingsråd (ansvarig projektledare)
 • Aila Korpi, utvärderingsråd (projektchef)
 • Jani Goman, utvärderingsråd
 • Mari Räkköläinen, utvärderingsråd
 • Risto Hietala, specialsakkunnig
 • Johanna Kiesi, utvärderingsplanerare

Projektet styrdes av en styrgrupp som tillsatts av statsrådets kansli och som har följande medlemmar:

 • Tarja Riihimäki, undervisnings- och kulturministeriet (ordförande), tills 31.5.2017
 • Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet (ordförande), från 1.6.2017
 • Teija Felt, arbets- och näringsministeriet
 • Annika Klimenko, finansministeriet
 • Markku Virtanen, arbets- och näringsministeriet

Kontaktuppgifter