Presentation

Utvärderingsprojektet Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning baserade sig på reformen av andra stadiets yrkesutbildning, närmare bestämt på den del som gäller kompetensinriktning, de tanke- och verksamhetssätt som främjar kompetensinriktningen samt effekterna av förändringen.

I utvärderingen producerades proaktivt uppgifter som baserade sig på mångsidig information och tolkningar utförda av flera parter om genomförandet av kompetensinriktningen samt om faktorer som främjar och faktorer som förhindrar kompetensinriktningen. Projektet gav också information om goda modeller.

Syftet med utvärderingen var att stöda beslutsfattandet under reformen och framför allt utvecklingen av den kompetensbaserade och kundorienterade yrkesutbildningen. I utvärderingen engagerades olika aktörer, som utbildningsanordnare, lärare, studerande, arbetslivsrepresentanter och intressentgrupper i insamlingen av utvärderingsdata samt i tolkningen och utnyttjandet av resultaten.