Riksomfattande seminarium 22.11.2017

Ett riksomfattande seminarium för projektet Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning ordnades i Helsingfors 22.11.2017 klo. 11.30–16.00.

Till seminariet bjöds in anordnare av yrkesutbildning, lärare, studerande, arbetslivets representanter, anordnare av yrkeslärarutbildning och intressentgrupper. Under tillställningen diskuterades och analyserades utvärderingsresultaten. Analysresultaten utnyttjas vid slutförandet av projektets slutrapporter.

Tillställningen filmades och YouTube-videon finns på adressen: https://youtu.be/uTEQj2nXf_Y

Bifogat finns seminariets program och presentationer.

 • Tillställningens öppnande, överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet, yrkesutbildningsavdelningen Tammilehdon esitys 22.11.2017 (.pdf)
 • Utvärderingsresultat, utvärderingsråd Aila Korpi och enhetschef Anu Räisänen, NCU Arvioinnin alustavat tulokset seminaarissa 22.11.2017 (.pdf)
 • Kommentarsinlägg
  • Direktör Jari Laukia, Haaga-Helia yrkeshögskola, yrkespedagogisk lärarhögskola Jari Laukian puheenvuoro 22.11.2017 (.pdf)
  • Ordförande Jasmina Khabbal, De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI ry Sakki ry:n puheenvuoro 22.11.2017 (.pdf)
  • Specialsakkunnig Juha-Ville Mäkinen, LVI-Tekniset Urakoitsijat ry (VVS-Tekniska Entreprenörer rf)
  • Direktör Sampo Suihko, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Analysering av resultat i grupper och genomgång av centrala observationer
 • Sammanfattning och slutord, Anu Räisänen, NCU

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.