Material

Nedan finns material som anknyter till utvärderingen. Observera att anvisningar och blanketter är uppdelat enligt typ av utbildningsanordnare. Det finns andra material för utbildningsanordnare som ordnar endast fristående examina och utbildning som förbereder för dessa (vuxenutbildning) än för utbildningsanordnare som också/endast ordnar grundläggande yrkesutbildning läroanstalt. Se närmare anvisningar i fliken Utvärderingsblanketter.