Kontaktuppgifter

Projektchef
Aila Korpi, utvärderingsråd, NCU
aila.korpi(at)karvi.fi

Frågor som gäller det praktiska genomförandet av projektet och webbsidorna
Johanna Kiesi, utvärderingsplanerare, NCU
johanna.kiesi(at)karvi.fi

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6)
00101 HELSINGFORS

www.karvi.fi/sv