Erfarenheter från utvärderingen

Här samlar vi utbildningsanordnarnas erfarenheter av utvärderingen.

Frågorna och svaren har publicerats här.


”Utvärderingen handlar om ett intressant och aktuellt ämne.”

”Anvisningarna var tydliga.”

”Det är bra att utbildningsanordnaren får ta del av uppgifterna från olika grupper som besvarat enkäten.”

”Utvärderingen stöder uppdateringen och förnyandet av utbildningsanordnarens kvalitetsledningssystem med hänsyn till kompetensinriktningen.”

”Utvärderingen kan vara till nytta när utbildningsanordnarnas processer utvecklas eftersom självvärderingsblanketten har byggts upp enligt de centrala processerna.”

”Tidtabellen blir en utmaning för en så här omfattande utvärdering.”

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.