Den första regionala paneldiskussionen hölls i Kervo 22.3.2017

Under våren 2017 ordnar NCU fyra regionala utvärderingspaneler för utbildningsanordnarna. Panelerna behandlar utvärderingens resultat ingående och deltagarna utvärderar samarbetet mellan utbildningsanordnarna med avseende på kompetensinriktningen.

Den första paneldiskussionen, som Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä stod värd för, hölls i Kervo i mars. I evenemanget deltog sju utbildningsanordnare.

Evenemanget började med en presentation av de preliminära resultaten i utvärderingen, både på nationell och regional nivå. Därefter stod workshopsarbete på programmet. Deltagarna fick en uppvärmningsuppgift som bestod av att diskutera samarbetet mellan deras utbildningsanordnare och andra anordnare, och resultatet av diskussionen antecknades på lappar som sattes upp på väggen. Slutresultatet var färgrant!

Efter detta genomförde utbildningsanordnarnas representanter ett grupparbete där de tillsammans utvärderade det regionala samarbetet med avseende på kompetensinriktningen. I grupparbetet diskuterades hur samarbetet hade lyckats i följande frågor: det regionala utbildningsutbudet, arbetslivssamarbetet, undervisningsarrangemangen, utveckling och användning av gemensamma lärmiljöer, sänkandet av skiljemurarna mellan utbildningsformerna och samarbetet mellan dem, allokeringen av personalresurser och ekonomiska resurser samt sänkning av kostnaderna.

Den information som de regionala panelerna gav kommer att användas för att fördjupa utvärderingsinformationen. Följande paneler ordnas i Karleby (25.4.), Kouvola (27.4.) och Rovaniemi (4.5). Dessutom sammankallas en nationell panel hösten 2017.

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.