De regionala panelerna – tidpunkter och orter

Under våren 2017 ordnas för utbildningsanordnarna fyra regionala paneldiskussioner där utvärderingens resultat behandlas ingående och samarbetet mellan utbildningsanordnarna utvärderas med avseende på kompetensinriktningen.

Tidpunkter och orter för paneldiskussionerna:

  • 22.3.2017, Kervo
  • 25.4.2017, Karleby
  • 27.4.2017, Kouvola
  • 4.5.2017, Rovaniemi

Vid valet av regioner hördes projektets styrgrupp. Paneldiskussioner hålls på olika håll i Finland, och de regionala anordnare som bjuds in väljs ut genom stickprov. De utvalda utbildningsanordnarna har fått en separat inbjudan till evenemangen.

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.