Utvärderingsblanketter

Anvisningar för utvärdering och utvärderingsblanketter finns nedan.


1) Utbildningsanordnare som ordnar grundläggande yrkesutbildning i läroanstalt samt utbildningsanordnare som utöver detta ordnar fristående examina och utbildning som förbereder för dessa

Anvisningen om utvärderingen (.pdf)


Utvärderingsblanketter:

Utvärderingsblankett för ledningen (.docx)
Utvärderingsblankett för undervisningspersonalen (.docx)
Utvärderingsblankett för de studerande (.docx)
Utvärderingsblankett för arbetslivet (.docx)
Syntesutvärderingsblankett (.docx)


2) Utbildningsanordnare som ordnar enbart fristående examina och utbildning som förbereder för dessa

Anvisningar för utvärderingen (VUXENUTBILDNING) (.pdf)


Utvärderingsblankett:

Utvärderingsblankett för anordnarna av vuxenutbildning (.docx)

3) Anordnare av yrkeslärarutbildning

Utvärderingsblankett:

Utvärderingsblankett för anordnare av yrkeslärarutbildning (.docx)

4) Representanter för utbildningsförvaltningen och arbetsförvaltningen

Intervjublankett:

Haastattelurunko, viranomaiset (.docx)

Opetushallinnon ja työhallinnon edustajien haastattelun teemat