Arviointilomakkeet

Arvioinnin ohjeet ja arviointilomakkeet ovat alla.


1) Koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät koulutusta eri muodoissaan (oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus, näyttötutkinnot ja niihin valmistava koulutus, oppisopimuskoulutus)

Ohje arviointiin (.pdf)

Koulutuksen järjestäjille lähetetty ohje, joka sisältää itsearviointiohjeet

Arviointilomakkeet:

Johdon arviointilomake (.docx)

Johdon arviointilomake

Opetushenkilöstön arviointilomake (.docx)

Opetushenkilöstön arviointilomake

Opiskelijoiden arviointilomake (.docx)

Opiskelijoiden arviointilomake

Työelämän arviointilomake (.docx)

Työelämän arviointilomake

Synteesiarviointilomake (.docx)

Synteesiarviointilomake


2) Koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät pelkkää aikuiskoulutusta (näyttötutkinnot ja niihin valmistava koulutus, oppisopimuskoulutus)

Ohje arviointiin (AIKUISKOULUTUS) (.pdf)

Aikuiskoulutuksen järjestäjille lähetetty ohje, joka sisältää itsearviointiohjeet

Arviointilomake:

Arviointilomake, aikuiskoulutus (.docx)

Aikuiskoulutuksen järjestäjien arviointilomake


3) Ammatillisen opettajankoulutuksen järjestäjät

Arviointilomake:

Arviointilomake, ammatillisen opettajankoulutuksen järjestäjät (.docx)

Ammatillisen opettajankoulutuksen järjestäjien arviointilomake


4) Opetushallinnon ja työhallinnon edustajat

Haastattelulomake:

Haastattelurunko, viranomaiset (.docx)

Opetushallinnon ja työhallinnon edustajien haastattelun teemat