Vastuutahot

Arviointihanke perustui strategisen hallitusohjelman kärkihankkeeseen Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi. Arviointi oli osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Karvissa hanketta toteutti projektiryhmä, jonka jäsenet olivat:

 • Anu Räisänen, arviointineuvos (hankkeen vastuullinen johtaja)
 • Aila Korpi, arviointineuvos (projektipäällikkö)
 • Jani Goman, arviointineuvos
 • Mari Räkköläinen, arviointineuvos
 • Risto Hietala, erityisasiantuntija
 • Johanna Kiesi, arviointisuunnittelija

Hanketta ohjasi valtioneuvoston kanslian osoittama ohjausryhmä, jonka jäsenet olivat:

 • Tarja Riihimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja), 31.5.2017 saakka
 • Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja), 1.6.2017 lähtien
 • Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Annika Klimenko, valtiovarainministeriö
 • Markku Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Yhteystiedot