Arviointikysymykset

Valtioneuvoston toimeksiannon mukaisesti arvioinnilla haettiin vastausta siihen, miten ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä vahvistetaan ja toiminnan tehokkuutta lisätään. Arviointikysymykset olivat:

Osaamisperusteisuuden tila
  • Miten koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät ovat varmistaneet osaamisperusteisuuden toteutumisen ja sen edellytykset toiminnassaan ja yhteistyössä muiden alueella toimivien koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien ja työelämän kanssa?
  • Miten osaamisperusteisuus on muuttanut opetus- ja ohjaushenkilöstön työtä, ammattikuvaa ja henkilöstörakennetta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty opiskelijoiden tarvitseman ohjauksen, opetuksen ja muun tuen turvaamiseksi ja opettajuuden kehittämiseksi?
  • Miten osaamisperusteisuus on muuttanut opiskelijan oppimisprosessia ja siinä tarvittavan opetuksen, ohjauksen ja muun tuen sekä opiskelija-arvioinnin käytäntöjä ja tuloksia?
  • Miten eri koulutuksen järjestämismuotojen sekä eri osaamisalojen ja tutkintojen ydinprosessit ovat yhdensuuntaistuneet reformin seurauksena?
  • Miten osaamisperusteisuus on muuttanut työelämäyhteistyötä ja miten työelämälähtöisyys ja työelämäläheisyys ovat kehittyneet opiskelijoiden opiskelun ja pedagogisten käytänteiden kannalta?
Osaamisperusteisuuden kustannukset
  • Mitkä ovat keskeiset osaamisperusteisuuteen liittyvät kustannustekijät ja kustannukset ovat kehittyneet osaamisperusteisuuteen siirtymisen myötä?
Politiikkatoimet
  • Miten osuvia ja tarkoituksenmukaisia tehdyt ja ennakoidut politiikkatoimet ja niihin liittyvä hallinnollinen ohjaus ovat olleet ammatillisen koulutuksen laadun, vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden parantamisessa?