Aikataulu ja tiedonkeruu

Arvioinnin aikataulu

Maaliskuussa–elokuussa 2016

  • tiedotettiin koulutuksen järjestäjille hankkeen käynnistymisestä
  • järjestettiin arvioinnin teemoihin liittyviä kuulemistilaisuuksia eri asiakas- ja sidosryhmille

Marraskuussa–joulukuussa 2016

  • koottiin arviointitieto koulutuksen järjestäjien johdolle, opettajille, opiskelijoille ja työelämälle suunnatuilla itsearvioinneilla sekä järjestäjätason synteesiarvioinnilla

Joulukuussa 2016 – maaliskuussa 2017

  • tehtiin analyysit itsearviointien tulosten sekä muun käytettävissä olevan määrällisen ja laadullisen aineiston pohjalta
  • laadittiin väliraportit
  • tiedotettiin alustavista tuloksista keskeisille kohderyhmille

Maaliskuussa–marraskuussa 2017

  • järjestettiin neljä alueellista työpajaa ja valtakunnallinen seminaari, joissa analysoitiin arvioinnin tuloksia yhdessä koulutuksen järjestäjien ja muiden asiakas- ja sidosryhmien kanssa
  • toteutettiin täydentävän tiedon koonti

Marraskuussa–joulukuussa 2017

  • laadittiin loppuraportit