Esittely

Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arviointihanke perustui toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin yhteen osaan eli osaamisperusteisuuteen sekä sitä edistäviin ajattelu- ja toimintatapoihin ja muutoksen vaikutuksiin.

Arvioinnissa tuotettiin monipuoliseen tietoon ja monitahoiseen tulkintaan perustuvaa arviointitietoa osaamisperusteisuuden toteutumisesta ja sitä edistävistä ja estävistä tekijöistä tulevaisuutta ennakoiden. Lisäksi tuotettiin tietoa hyvistä käytännöistä.

Arvioinnin tavoitteena oli tukea reformin aikaista päätöksentekoa ja erityisesti ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä. Arvioinnissa eri tahot, kuten koulutuksen järjestäjät, opettajat, opiskelijat, työelämän edustajat ja sidosryhmät, osallistettiin arviointitiedon tuottamiseen, tulosten tulkintaan ja hyödyntämiseen.