Ensimmäinen alueellinen paneeli pidettiin Keravalla 22.3.2017

Karvi järjestää keväällä 2017 koulutuksen järjestäjille neljä alueellista arviointipaneelia, joissa syvennetään arvioinnin tuloksia ja arvioidaan koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön onnistumista osaamisperusteisuuden näkökulmasta.

Ensimmäinen paneeli pidettiin maaliskuussa Keravalla, jossa isäntänä toimi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilaisuuteen osallistui seitsemän koulutuksen järjestäjää.

Tilaisuuden aluksi kuultiin arvioinnin alustavia tuloksia kansallisella ja alueellisella tasolla. Tämän jälkeen siirryttiin työpajatyöskentelyyn. Lämmittelytehtävänä osallistujat pohtivat, mitä yhteistyötä heidän koulutuksen järjestäjänsä tekee muiden järjestäjien kanssa, ja merkitsivät tulokset lapuille seinälle. Lopputulos oli värikäs!

Seuraavaksi koulutuksen järjestäjien edustajat tekivät ryhmätyön, jonka tavoitteena oli arvioida yhdessä onnistumista alueellisessa yhteistyössä osaamisperusteisuuden näkökulmasta. Yhteistyön onnistumista pohdittiin alueellisessa koulutustarjonnassa, työelämäyhteistyössä, opetusjärjestelyissä, yhteisten oppimisympäristöjen kehittämisessä ja käytössä, eri koulutusmuotojen välisten raja-aitojen madaltamisessa ja näiden välisessä yhteistyössä sekä henkilöstö- ja taloudellisten resurssien kohdentamisessa ja kustannusten alentamisessa.

Alueellisissa paneeleissa saatua tietoa hyödynnetään arviointitiedon syventämisessä. Paneelit jatkuvat Kokkolassa (25.4.), Kouvolassa (27.4.) ja Rovaniemellä (4.5). Lisäksi syksyllä 2017 järjestetään valtakunnallinen paneeli.

Kirjoita uusi kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.