Alustavia tuloksia alueellisista paneeleista

Karvi järjesti keväällä 2017 koulutuksen järjestäjille neljä alueellista työpajaa, joissa syvennettiin arvioinnin tuloksia ja arvioitiin koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön onnistumista osaamisperusteisuuden näkökulmasta.

Työpajat pidettiin eri puolilla Suomea Keravalla, Kokkolassa, Kouvolassa ja Rovaniemellä. Alueiden valinnassa kuultiin hankkeen ohjausryhmää. Alueilla toimivia järjestäjiä kutsuttiin työpajoihin otantaperiaatteella. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 22 koulutuksen järjestäjää (taulukko 1).

Taulukko 1. Työpajoihin osallistuneiden koulutuksen järjestäjien ja osallistujien määrä

Yhteistyön tila alueilla

Tilaisuuden aluksi koulutuksen järjestäjät loivat kuvan siitä, mitä yhteistyötä he tekevät muiden alueella toimivien koulutuksen järjestäjien kanssa osaamisperusteisuuteen liittyen.

Kuviossa 1 on yhteenveto kokonaisuudesta. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että osaamisperusteisuuteen liittyvää yhteistyötä ei tehdä vielä kovin systemaattisesti. Suurin osa tällä hetkellä tehtävästä yhteistyöstä liittyy yleiseen kehittämiseen, kuten hankkeisiin, verkostoihin, laadunhallintaan ja ennakointiin.

Kuvio 1. Yhteenveto alueellisesta yhteistyöstä neljällä alueella koulutuksen järjestäjien arvioimana

Noin puolet mainituista yhteistyön muodoista voidaan kohdentaa osaamisperusteisuuden teemoihin. Yleisin näistä on eri koulutusmuotoihin, kuten oppisopimuskoulutukseen, aikuiskoulutukseen ja näyttötutkintoihin liittyvä yhteistyö. Myös voimavarojen suhteen tehdään yhteistyötä muun muassa asiantuntijayhteistyön ja tilojen käytön osalta.

Koulutustarjonnassa tehtävä yhteistyö ilmenee toisen asteen opintotarjottimissa, erilaisten koulutusten järjestämisessä sekä tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Opiskelijoiden näkökulmasta alueellista yhteistyötä tehdään vielä melko vähän, lähinnä yksittäisten koulutuskokeilujen ja opiskelijavaihtojen sekä opiskelijoiden ohjauksen muodossa.

Työelämään liittyvänä yhteistyönä tuotiin esiin työvoimakoulutuksen järjestäminen sekä työssäoppiminen. Yhteisiä oppimisympäristöjä ei ole järjestäjien mukaan käytössä kovinkaan paljoa, ja opetusjärjestelyihin liittyvä yhteistyö on niin ikään melko vähäistä.

Kuviossa 2 on alustavien tulosten jakautuminen alueilla. Yhteistyön määrä ja tavat vaihtelivat alueittain.

Kuvio 2. Alueellinen yhteistyö Keravalla, Kouvolassa, Kokkolassa ja Rovaniemellä järjestäjien arvioimana

Kirjoita uusi kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.