Etusivu

Arviointihankkeessa tuotettiin tietoa osaamisperusteisuuden toteutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arviointihanke perustui toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin yhteen osaan eli osaamisperusteisuuteen sekä sitä edistäviin ajattelu- ja toimintatapoihin ja muutoksen vaikutuksiin. Arvioinnissa tuotettiin monipuoliseen tietoon ja monitahoiseen tulkintaan perustuvaa arviointitietoa osaamisperusteisuuden toteutumisesta ja sitä edistävistä ja estävistä tekijöistä tulevaisuutta ennakoiden. Lisäksi tuotettiin tietoa hyvistä käytännöistä. Arviointi oli osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Arvioinnin tavoitteena oli tukea ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä

Arvioinnin tavoitteena oli tukea reformin aikaista päätöksentekoa ja erityisesti ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä. Arvioinnissa eri tahot, kuten koulutuksen järjestäjät, opettajat, opiskelijat, työelämän edustajat ja sidosryhmät, osallistettiin arviointitiedon tuottamiseen, tulosten tulkintaan ja hyödyntämiseen.

Arvioinnin loppuraportit saatavilla verkossa

Koulutuksen järjestäjille, opiskelijoille, työelämälle ja sidosryhmille kohdistettiin itsearviointi syksyllä 2016 ja järjestettiin alueellisia työpajoja vuonna 2017. Karvi tiedotti hankkeen tuloksista sen eri vaiheissa. Arvioinnin väliraportti valmistui keväällä 2017 ja loppuraportit julkaistiin tammikuussa 2018.